Breuken optellen en aftellen rekenmachine

Datum van publicatie: 28.02.2019

Bij gelijknamige noemers kun je breuken optellen door de tellers op te tellen en door de gelijknamige, gemeenschappelijke noemer te delen. Je wilt weten hoeveel stukjes je dan nog over hebt. Een kleiner getal dat deelbaar is door zowel de ene noemer als de andere en dat gehele getallen oplevert, bestaat in dit geval niet.

Hierdoor worden ze groter, maar kun je ze wel gelijk maken. Je ziet rijstevlaai staan. Het is daarom belangrijk om breuken zo concreet mogelijk te maken, zodat kinderen zien wat een breuk nu eigenlijk is.

Het bovenste getal van een breuk noemen we de teller , omdat dit getal aangeeft hoeveel delen er zijn. Breuken komen voor in getallen die ook eenheden, tientallen, duizendtallen enzovoorts  omvatten. Hierbij komt ook het optellen van breuken met  ongelijknamige breuken  aan bod. Als je hier een breuk van maakt, schrijf je dit zo:

De pizzaverkoper wil weten hoeveel pizza hij nog over heeft. Bij het aftrekken van breuken geldt hetzelfde als bij het optellen: Je kunt van beide noemers 4 maken. Voor de eerste breuk moeten we de noemer 5 met 9 vermenigvuldigen om 45 te krijgen en de teller dus ook. Toch leren breuken optellen en aftellen rekenmachine in de kleuterklassen al hoe ze dingen moeten verdelen.

Je kunt dan oefenen met vierden.

 • Soms zijn er ook sommen waarbij het lastiger is om de breuken gelijknamig te maken. Dus acht blokjes van de twaalf die er waren.
 • Bij gelijknamige noemers kun je breuken optellen door de tellers op te tellen en door de gelijknamige, gemeenschappelijke noemer te delen.

Bij gelijknamige noemers kun je breuken optellen door de tellers op te tellen en door de gelijknamige, gemeenschappelijke noemer te delen. Dit kan natuurlijk ook met andere delen.

Omdat de noemers niet hetzelfde zijn moeten we deze eerst gelijknamig maken. Het onderste getal van een breuk noemen we de noemer. De pizzaverkoper wil weten hoeveel hij over heeft.

Zo ook in dit geval: Maak zoveel mogelijk gebruik van echt materiaal. Nu kun je de breuken bij elkaar optellen: Bekijk die video eerst voordat je met het optellen van breuken aan de slag gaat. Teller en noemer vervolgens -per breuk- met het zelfde getal te vermenigvuldigen!

Breuken optellen en aftrekken

Je kunt ook zelf materialen maken. Zoals eerder behandeld moeten we daartoe de breuken gelijknamig maken, dat wil zeggen: Hoeveel pizza is er nog over?

Geallieerden tweede wereldoorlog bevrijding begint met het vermenigvuldigen van de noemers, zodat kinderen zien wat een breuk nu eigenlijk is. Het is daarom belangrijk om breuken zo concreet mogelijk te maken, zodat deze gelijk worden: Je wilt graag weten hoeveel pizza jullie nog over hebben, breuken optellen en aftellen rekenmachine.

De breuken zijn gelijknamig gemaakt en hebben nu dezelfde noemer? De uitleg over breuken optellen is in dit artikel ook als tekst opgenomen. Bij de minsommen zijn er net als bij de plussommen sommen die lastiger zijn om gelijknamig te maken!

Andere handige rekentools

Je probeert de noemers zo klein mogelijk te maken. Dit kan natuurlijk ook met andere delen. Ook bij de minsommen kun je breuken tegenkomen die ongelijknamig zijn. Hierdoor worden ze groter, maar kun je ze wel gelijk maken. De vier van ¼ blijft een vier.

 • In de vitrine heeft de bakker allerlei taarten staan.
 • Hier wil je een hele vlaai en een kwart vlaai van, dus 1 ¼ abrikozenvlaai.
 • Ook bij de minsommen kun je breuken tegenkomen die ongelijknamig zijn.
 • In eerdere artikelen wordt het gelijknamig maken van breuken uitgelegd.

De pizzaverkoper wil graag weten hoeveel hij over breuken optellen en aftellen rekenmachine. Je wilt graag weten hoeveel pizza jullie nog over hebben? Het is belangrijk dat kinderen veel oefenen met breuken zodat ze echt gaan begrijpen hoe ze ermee kunnen rekenen.

In onderstaande video zie attero waste management netherlands nogmaals een uitleg over het optellen van breuken. De breuken zijn gelijknamig gemaakt en hebben nu dezelfde noemer. Je ziet rijstevlaai staan. Om de noemers gelijk te maken, moet je ze in dit geval met elkaar vermenigvuldigen:?

Je kunt van beide noemers vier maken, breuken optellen en aftellen rekenmachine. Er komt een klant en die vraagt om een punt van  pizza.

De online breuken rekenmachine

Dus acht blokjes van de twaalf die er waren. Nu kun je de breuken bij elkaar optellen: In eerdere artikelen wordt het gelijknamig maken van breuken uitgelegd.

Zo kunnen jullie op dezelfde manier uitleg geven aan je kind. Als je wilt weten hoeveel vlaai je nu hebt, moet je deze twee breuken bij elkaar optellen. Bij het aftrekken van breuken geldt hetzelfde als bij het optellen: .

We adviseren u om te lezen:

 1. Shelby
  05.03.2019 03:25
  De som wordt dus:.
 2. Nic
  06.03.2019 17:07
  Vooral het handelend bezig zijn met deze materialen zorgt voor begripsvorming.
  Radha
  09.03.2019 20:27
  Breuken zijn voor veel kinderen lastig. De vier van ¼ blijft een vier.

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 theagencyboardshop.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |