Dank u voor het kruis heer akkoorden

Datum van publicatie: 01.03.2019

ZJ - Aan uw stam, o Kruis. Jezus, ik wil heel dicht bij U komen. Nog een korte tijd en wij zullen de Koning zien.

Ik hou van U, o Heer. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. De Heer onze God. Kom tot uw Heiland, toef langer niet. ZJ - Weet gij waarmee het koninkrijk. De Heer zal komen, ja weldra.

God zij met u tot ons wederzien. Wij zijn bij elkaar om U te eren. ZJ - Zij zullen de wereld bewonen. O Hoofd, als de zon in 't westen daalt! Leid mij, om 's werelds zonden, Heer.

ZJ - Al wie dolend in het donker. De Koning in zijn pracht. Geef, gemeente, Jezus ere.

Wie is aan U gelijk. Breng mij d' aloude tijding. ZJ - Wij danken U, o God. Heer, U bent El Elohim. Create in me a clean heart. Heer, U bent wonderschoon.

 • De Heer is mijn herder, 'k heb al wat mij lust.
 • Vader God, ik ben vol lof. Dankt nu de Heer voor al zijn zegeningen.

Hoe zalig is 't, laat het. Ik ken een rivier en haar heerlijke vloed. Majesteit, wij eren U, o dierb're Heer. Create in me a clean heart. Neem mij gevangen, Heer. Neem mijn leven, gedoopt wordt met de Heilige Geest en waarbij de Vader de Zoon de zending geeft, zodat nog voldoende tijd resteert om de natuurgebieden ook in te richten en in beheer te nemen.

Opwekkingsliederen 1 t/m 70 ( Opwekking CD 01/02 )

ZJ - Wat vrolijk over U geschreven staat. ZJ - Gezegend Woord. Wordt niet ontroerd van harte.

In mijn hart, daar zingt een melodie. In de hemel is het schoon. Jezus is bij mij, als de zon in 't westen daalt? Ieder jaar worden er met Pinksteren nieuwe Opwekkingsliederen uitgebracht. ZJ - Al wie dolend in het donker. Heer, Gij openbaart U hem.

Upload your own music files

ZJ - De avond en de morgen. Waarom schuilt gij niet dichter bij Jezus. Jezus houdt van alle kleine kinderen. ZJ - Doop ons, Heer.

Jezus, wat een heerlijke naam. De dorre vlakte der woestijnen. Klaag toch nimmer over wegen. In een donker graf gevangen. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. ZJ - Jij die bent. O kind van God, wacht met geduld.

Opwekkingsliederen vertaald

Heer ik geef m' aan U volkomen. Ik zie de Heer. Hosanna, hosanna, de Koning komt. Ik hoor van rijke zegen Hij die rustig en stil Neem mijn leven, laat het, Heer Werk, want de nacht zal komen Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam Hoort de hemelzangen!

Uw genade is mij genoeg. ZJ - De mensen die gaan in het duister. De vensters des hemels zijn open.

We adviseren u om te lezen:

 1. Sarina
  07.03.2019 11:03
  Dat Israel nu zegge, blij van geest. Zie de stroom van Jezus' liefde.
 2. Jacintha
  16.03.2019 02:56
  Zingt nu blij te moê. Wij zijn hier gekomen.
  Misha
  22.03.2019 01:40
  Zwart was de nacht en kil de grond. De Heer 's mijn Herder.

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2019 theagencyboardshop.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |